Verzuring van de spieren

Bij het sporten kan verzuring van de spieren ontstaan. Verzuring ontstaat niet alleen door forse inspanning, maar ook door een stofwisselingsziekte. Het fenomeen verzuring is niet helemaal te voorkomen, maar doorgaans wel te verminderen. Het is belangrijk eerst uit te zoeken waardoor de spieren precies verzuurd raken.

Waarom spieren verzuurd raken

Vaak kan verzuring van de spieren leiden tot erg pijnlijke en oververmoeide spieren. Daardoor kan er krachtverlies optreden. Dit komt doordat het spierweefsel niet meer goed samen kan trekken. Vaak kenmerkt dit probleem zich door een branderig gevoel. Overigens is spierkramp een ander probleem dan verzuring. Bij verzuring is er sprake van een ophoping van melkzuur, terwijl bij spierkramp er een ophoping van calciumionen plaats kan vinden.

Hoe zit dat?

Calciumionen. Dat zegt veel mensen waarschijnlijk niet zoveel. Spieren verbruiken steeds brandstof. Bij een flinke inspanning, zoals bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, hebben de spieren meer brandstoffen nodig dan normaal. Die brandstof wordt aangemaakt uit koolhydraten. Deze koolhydraten worden omgezet in glucose, dat vervolgens weer verbrand wordt. Bij verbranding kan melkzuur ontstaan. Deze stof heeft vaak als gevolg dat de spieren moe worden. Tenminste, dat is de aanname.

In de praktijk blijkt namelijk dat niet alleen melkzuur zorgt voor verzuring van de spieren. In melkzuur zitten namelijk lactaat- en H+-ionen. Deze ionen zorgen voor energie in de spieren, dat weer wordt omgezet in glucose. H+-ionen zorgen voor verzuring. Dit probleem ontstaat dus niet door melkzuur, maar door H+-ionen.

Ziekte

In een aantal gevallen kan een ziekte de oorzaak zijn van een te snelle verzuring van de spieren. Een goed voorbeeld hiervan is een stofwisselingsziekte. Onder invloed van een teveel aan hormonen, worden er meer stoffen omgezet in zuren. Daardoor ontstaat vaak spierpijn en vermoeidheid. Het traplopen of tillen is dan vaak erg pijnlijk en vermoeiend.

Verzuring van de spieren moet niet verward worden met ontstoken spieren, zoals dat bijvoorbeeld aan de hand is bij reuma. We spreken van verzuring als er zich een ophoping van melkzuur voordoet. Soms kan sporten helpen om dit probleem tegen te gaan. Bij overbelasting bij het sporten, kan er juist meer verzuring optreden.

Herstellen

Goed getrainde spieren hebben minder vaak te maken met verzuring dan ongetrainde spieren. Om dit probleem tegen te gaan, is het zaak conditie op te bouwen. Zorg er tijdens het trainen voor dat u regelmatig even rust neemt. Anders is er een grote kans op verzuring van de spieren. Het is dus niet de bedoeling de hartslag naar een volledig maximum te brengen. Een gezonde hartslag licht op ongeveer 80 procent van de maximale hartslag. Door een te hoge hartslag, zet het lichaam de stoffen sneller om, waardoor er dus eerder verzuring van de spieren ontstaat.

Daarom is een goede warming-up belangrijk. Dat voorkomt blessures. Door even rustig te ademen neemt overigens de balans in de spieren al weer toe. Blijf de spieren wel op een normaal tempo bewegen. Op die manier worden afvalstoffen namelijk sneller uit het bloed afgevoerd.

Een goede massage met een stimulerende olie kan ook weldadig werken voor je spieren. Misschien is het nog wel beter om je spieren te masseren met etherische massage olie voordat je de arbeid gaat verrichten. Je spieren zijn dan soepel om de inspanning aan te kunnen zodat je minder last hebt van spierpijn de volgende dag. Net zoals bij topsporters.

Oplossingen voor verzuren van de spieren

Om verzuring effectief tegen te gaan dient u het bicarbo­naatgehalte in het bloed voor, tijdens en na het sporten op veilige wijze te verhogen zodat de capaciteit om melkzuren te bufferen wordt vergroot.

Alka® Druppels en Alka® Tabs zijn speciaal ontwikkeld om de basische buffers in lichaam en spieren te vergroten zonder de natuurlijke mineralenbalans te verstoren. Met Alka® Druppels en Alka® Tabs kunt u langer van uw sport genieten en herstellen uw lichaam en spieren veel sneller.

Magnesium tegen verzuring van de spieren

De dagelijkse behoefte aan magnesium bedraagt 350 mg voor mannen en 300 mg voor vrouwen. Sporters hebben vaak een te laag magnesium gehalte als gevolg van hoge verliezen door transpiratie.

Zechsal is niet alleen de meeste effectieve aanvulling bij een magnesium tekort, het helpt ook om spierblessures te voorkomen en sneller te genezen. Daarnaast is het direct effectief bij kramp.

Een beetje maar vaak

Magnesium wordt constant door het lichaam benut en het heeft geen effectieve methode om het vast te houden. Toedienen via de huid maakt het mogelijk het ‘een beetje maar vaak’ te gebruiken en dat is ideaal voor het bijhouden van de gezondheid van uw spieren. Begin langzaam. Probeer een beetje per keer (zie gebruiksaanwijzing) en herhaal naar behoefte.