Wat is verzuring van het lichaam?

Verzuring van het lichaam: hoe werkt het?

Dagelijks houden we ons steeds meer bezig met de werking van het lichaam. Veel mensen weten nog niet hoe belangrijk een goed voedingspatroon en een goede levensstijl voor onze gezondheid is. Deze facturen kunnen onze gezondheid op langere termijn namelijk behoorlijk beïnvloeden.

Ons lichaam heeft te maken met verzuring door stress, voeding, het gebruik van medicijnen en overmatige spierbelasting. Na verbranding van deze stoffen gaat de zuurgraad van het bloed omhoog. Ons lichaam is in een continu gevecht om de zuurgraad van het bloed op pijl te houden. In ons bloed zijn bijvoorbeeld urinezuren, melkzuren, vetzuren en azijnzuren terug te vinden.

Er zitten zoveel afvalzuren in ons bloed, dat ons lichaam dat niet allemaal via de normale organen kan uitscheiden. Daarom slaat ons lichaam de zuurresten op. Een goede zuurbalans is erg belangrijk voor de gezondheid, omdat deze zuren bijdragen aan enzymenactiviteiten in het lichaam.

Wat is verzuring en verslakking van het lichaam
In de bovenstaande afbeelding is goed af te lezen hoe het lichaam omgaat met zure afvalstoffen naar mate het lichaam ouder wordt. Bij de geboorte bestaat het lichaam uit 70 procent water en 30 procent mineralen. Nadat de patiënt veertig geworden is, kan lichaam door verzuring van het lichaam al voor de helft bestaan uit zure afvalstoffen.

Factoren

Er zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op de verzuring van afvalstoffen in ons lichaam Het voedingspatroon en de levensstijl zijn de belangrijkste redenen voor de opslag van zure afvalstoffen. Vooral in West-Europese landen worden mensen steeds welvarender, waardoor ons lichaam met meer voedingssstoffen te maken krijgt. Daardoor kan verzuring van het lichaam sneller optreden.

Voeding
Na verbranding van voedsel komen er meer zuren voor in het lichaam. Voornamelijk dierlijke eiwitten, suikers, alcohol, koffie en limonades laten veel zuren in het lichaam achter. Om te voorkomen dat het lichaam te snel verzuurt, kan de verzuring tijdelijk geremd worden door groene en fruit te eten. Deze hebben vaak een ontzurende werking. Het voedsel wordt nooit volledig verbrand. Daardoor blijven er wat afvalzuren in het lichaam achter.

Door de gevolgen van een ongezond eetpatroon kan het lichaam sneller verzuren. Consumenten zijn de afgelopen jaren steeds meer dierlijke eiwitten, junkfood en koolzuurhoudende dranken gaan nuttigen. Dit heeft uiteraard een negatief effect op het lichaam.

Verzuring van het lichaam - factoren

Stress
Niet alleen een ongezond eetpatroon draagt bij aan verzuring van het lichaam. Door stress neemt de hoeveelheid zure afvalstoffen in het lichaam toe. Bij iemand die relatief veel stress heeft, breekt het lichaam veel cellen af. Bij de afbraak van deze cellen komen veel urinezuren vrij. Vooral mensen die regelmatig stress hebben, hebben vaak last van een te hoge zuurbalans.

Denkpatronen
Vaak komt verzuring voort uit onjuiste denkpatronen. Veel mensen krijgen met verzuring te maken, ondanks dat zij gezond (biologisch) eten en supplementen innemen. Het lichaam kan alsnog verzuren, doordat er bij inname van deze stoffen vaak angst om de hoek kan kijken. Deze angsten kunnen weer leiden tot stress.

Spierbelasting
Een ander probleem die verzuring van het lichaam bevordert, is spierbelasting. Door overmatig te sporten, worden spieren in het lichaam overbelast. Daardoor moet het lichaam meer zuurstof en voedingsstoffen verbranden. Op een gegeven moment is er niet meer voldoende zuurstof in het bloed om alle energie te produceren. Daardoor gaan spieren vooral glucose uit het bloed gebruiken. Tijdens het omzetten van glucose ontstaan vooral melkzuren.

Overige factoren
Tenslotte zijn er ook nog andere facturen die voor een sterke verzuring kunnen zorgen, zoals bijvoorbeeld regelmatig roken, medicijngebruik, straling van telefoons en draadloos internet, en luchtverontreiniging.

Afbraak van zure afvalstoffen
Het lichaam is dus voortdurend bezig met een strijd om zure afvalstoffen weer kwijt te raken. Deze stoffen die in het bloedvrijkomen worden door ons lichaam weer uitgescheiden via de nieren, longen en de huid. Daarnaast houdt het lichaam de zuurgraad van het bloed op pijl door afvalzuren te neutraliseren via een buffer. Die buffer bestaat vooral uit natriumbicarbonaat.

Als het er te veel afvalzuren in het bloed zitten en deze niet op een normale manier uitgescheiden kunnen worden, zet het lichaam de vloeibare schadelijke zuren om in vaste, niet schadelijke zuren. Het lichaam haalt basische mineralen zoals calcium en magnesium uit de botten en bindt deze met schadelijke zuren. Daardoor ontstaat er een ‘zuur zout’. Deze zuurresten zijn niet belangrijk voor de zuurgraad, maar blijven wel overal in het lichaam achter.

Ontzuren

De beste manier om een goede balans van zuren in het lichaam te krijgen, is door te ontzuren. Het is belangrijk daarbij vooral het voedingspatroon onder handen te nemen. Eet meer ontzurende voeding zoals groenten en minder dierlijke eiwitten en suikers. Zorg er bovendien voor dat er minder stress is en dat u voldoende rust neemt.
Bij ontzuring worden opgebouwde zuurresten door het lichaam uitgescheiden. Daardoor neemt de zuurbalans in het lichaam af. Voor een goede gezondheid is het belangrijk de zuurbalans op puil te houden. Door dagelijks te ontzuren zult u meer energie krijgen en zich gezonder gaan voelen.